دسته: VoIP

  • VoIP وُیپ و مزیت های آن نسبت به تلفن های معمولی PSTN

    VoIP وُیپ و مزیت های آن نسبت به تلفن های معمولی PSTN

    VoIP وُیپ چیست؟ VoIP (Voice over Internet Protocol) یا به عبارتی دیگر ویپ (Voice over IP) یک فناوری است که امکان انتقال صدا از طریق شبکه‌های اینترنت را فراهم می‌کند. در این فناوری، صدا به صورت دیجیتال به بسته‌های داده تبدیل می‌شود و از طریق شبکه‌های داده‌ای ارسال می‌شود. در سیستم‌های VoIP، صدا به صورت…