دسته: SaaS

  • SaaS – نرم افزار به عنوان سرویس – و راه اندازی آن

    SaaS – نرم افزار به عنوان سرویس – و راه اندازی آن

    بدین صورت خوانده می شود “سَس” – اگر هنوز نمی دانیم SaaS چیست؟ SaaS (Software as a Service) یا “نرم‌افزار به‌عنوان سرویس” به مدلی اشاره دارد که در آن یک نرم‌افزار به صورت آنلاین و از طریق اینترنت به مشتریان ارائه می‌شود. در این مدل، کاربران به جای خرید و نصب نرم‌افزار بر روی سیستم…