وب سایت چیست

//وب سایت چیست

وب سایت چیست ؟

شاید روزی یک بار این کلمه به گوشمان بخورد، جایی آن را بخوانیم یا راجع به آن صحبت کنیم.

وبسایت ؟

وبسایت یا به اختصار سایت ، گزیده ای از صفحات اینترنتی است که کنار هم جمع می شوند و مجموعه ای را برای هدفی خاص تشکیل می دهند.

حال آن هدف خاص می تواند:

  • نمایش محصولات شما

  • معرفی خدمات شما

  • گزیده اصلاعاتی از مجموعه شما

باشد

2017-12-24T22:07:56+00:00